Chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu lý luận, thực tiễn trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục và ứng dụng trong giáo dục đặc biệt, cụ thể trên các nhóm trẻ tự kỉ, trẻ tăng hoạt động giảm tập trung, trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ khuyết tật học tập…
Cụ thể:
  • Nghiên cứu lý luận và cách thức ứng dụng khoa học Tâm lý – Giáo dục trong việc hỗ trợ hòa nhập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
  • Nghiên cứu lý luận và cách thức ứng dụng khoa học Tâm lý – Giáo dục trong việc tư vấn, hỗ trợ gia đình và cha mẹ của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
  • Nghiên cứu lý luận và cách thức ứng dụng khoa học Tâm lý – Giáo dục trong việc vận động và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển nguồn lực và nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ: Can thiệp sớm, tư vấn tâm lý và giáo dục cho trẻ và gia đình trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về sự phát triển của trẻ, định hướng và phát triển các tiềm năng của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Cụ thể:
  • Đánh giá phát triển cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, giúp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt tiếp tục phát triển theo khả năng của bản thân.
  • Can thiệp sớm, hỗ trợ giúp trẻ sớm hòa nhập cho nhóm trẻ rối loạn phát triển (trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ rối loạn phổ tự kỉ)...
  • Tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hỗ trợ để trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt sớm hòa nhập cộng đồng ở các mức độ phù hợp.
  • In ấn, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các kết quả ứng dụng nghiên cứu tâm lý, giáo dục trên nhóm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
  • Cung cấp các hoạt động khơi dậy và phát triển các tiềm năng, năng khiếu của trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt như các hoạt động vận động, nghệ thuật…

Liên kết hợp tác: Liên kết và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn ứng dụng khoa học Tâm lý - Giáo dục trên các nhóm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
Cụ thể:
  • Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về việc nghiên cứu, ứng dụng kết quả trong ngành tâm lý, giáo dục với trẻ và gia đình trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
  • Phối hợp với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến giáo dục trẻ em nói chung và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói riêng trong xã hội để tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và mang lại lợi ích xã hội cho trẻ và gia đình trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.  
Follow Fanpage
Thư viện ảnh
Video
[Video] Vì sao trẻ bị tự kỷ
[Video] Phim tài liệu: Nhận thức về tự kỷ
[Video] Cậu bé đặc biệt Taare Zameen Par 2007 Vietsub
[Video] Cách nhận biết sớm trẻ tự kỷ
Hình ảnh - Liên kết
024.8585.5868 0842855868